Vad är Bonigi?

 

Vi är ett team- och värdedrivet bolag som fokuserar på att utveckla lösningar och tjänster som skapar långsiktiga mervärden för såväl våra uppdragsgivare som för Bonigi.

Ordet Bonigi kommer från språket esperanto där Bona betyder något som är bra och gott. Bonigi är verbet av Bona och kan närmast översättas till det engelska begreppet "Goodify". Goodify, eller godifiera på svenska, innebär för oss:

Att uppfinna eller förbättra en aktivitet, funktion eller verksamhet i syfte att göra den så glädjefylld, socialt sammanlänkande, stärkande och engagerande som möjligt för alla berörda.

Detta beskriver väl den ambition med vilken vi bedriver vårt arbete och det DNA som utgör teamets drivkraft.

Godifiera som affärsmodell

Vår affärsidé är att utveckla och förvalta webbaserade lösningar och tjänster åt organisationer vars målsättning är att skapa nytta och mervärde för individer, samhället och världen. Förenklat kan man säga att vi drivs av idén:

Att hjälpa de som hjälper andra.

Att godifiera som affärsmodell innebär för oss att samhällsnyttan som våra produkter och tjänster genererar är lika viktig som den ekonomiska förtjänsten. Våra uppdragsgivares visioner och mål blir därför en naturlig del av vår egen målbild och drivkraft.

Eftersom Bonigi är team- och värdedrivet, innebär det även att vårt överskott inte hamnar i fickorna på externa aktieägare utan går till våra uppdragsgivare i form av kontinuerlig vidareutveckling av våra produkter och till vårt team så att vi kan fortsätta att godifiera världen tillsammans.

Mission

Bonigi ska sträva mot att öka sitt och andras välmående genom att tillsammans med våra uppdragsgivare arbeta för att världen ska bli en bättre plats.

Bonigi ska arbeta mot stora värdesatta och skalbara visioner. De lösningar vi skapar och de relationer vi förvaltar med våra uppdragsgivare ska bidra till att de uppnår sin fulla potential genom att ge dem möjlighet, inspiration och engagemang att nå sina visioner och mål.

Bonigi ska vara en kreativ och socialt stärkande miljö där våra medarbetare kan växa och utvecklas som människor såväl som i sin yrkeskompetens. Detta uppnår vi genom att troget följa vår team-filosofi.

Team-filosofi

Vi ser på Bonigi som en organism där varje del har lika stort värde. På så vis tror vi att hela och var del av teamet kan växa och komma till sin rätt. Genom kontinuerliga gemensamma investeringar i teamets välmående blir vi en väl fungerande helhet som uppnår stora visioner tillsammans. Detta tror vi skapar stort värde i nuet och över tid, både för oss själva och våra uppdragsgivare.