Ärendehantering

Ärendehanteringsystem för verksamheter inom Socialtjänsten

 

Vi erbjuder för närvarande 8 olika system, skräddarsydda för olika verksamheter inom Socialtjänsten. Alla verktygen utvecklas kontinuerligt tillsammans med våra användare vilket gör att vi alltid har skarpa användarvänliga verktyg som följer tillgängliga riktlinjer. Våra system används i över 100 av Sveriges kommuner.

Fält

Det webbaserade verktyget för fältarbete är anpassat för att möta de utmaningar det innebär att ha hela staden som arbetsplats. Med fältverktyget har användaren möjlighet att på ett enkelt sätt registrera och hantera information oavsett om arbetet utförs på kontoret, i bilen, på fritidsgården eller på torget.

Genom att använda sig av verktyget i det dagliga arbetet skapas automatiskt ett underlag för att kunna analysera och utvärdera verksamhetens olika delar. Dubbelarbete och missade pinnar i statistiken är snart ett minne blott!

Läs mer

Barnahus

Det webbaserade verktyget för Barnahus har funnits sedan november 2014 och är framtaget för att vara ett stöd för samordnarna på Barnahusen i deras dagliga arbete. Verktyget möjliggör enkel registrering och hantering av rådgivningar och förhör.

Allt som registreras i en rådgivning eller ett förhör genererar statistik som bland annat underlättar vid utvärdering och som skapar goda förutsättningar för ytterligare kvalitetssäkring.

Referens

Enkelt, tidsbesparande och det enda handhavandefelet som går att göra är att Inte göra något alls – dvs inte registrera.

Elinoar Lindroth, Samordnare Barnahus Norrort

Kontaktperson

Systemet för Kontaktmannapoolen är en anpassningsbar och webbaserad lösning framtagen tillsammans med verksamheterna. Det skapar en god översikt och administrationsmöjlighet av såväl ungdomarna som kontaktpersonerna. Alltifrån registrering av matchningar till avslut och statistiska analyser gör lösningen till ett gott stöd för verksamheten i vardagen.

Medling

Det webbaserade verktyget för medlingsverksamheter har funnits sedan 2008. Det används nu som ett dagligt arbetsverktyg för hantering av medlingsärenden i fler än 45 kommuner. I verktyget hanteras samtliga delar av, och samtliga parter i ett medlingsärende. Så som:

 • grundinformation om ärendet
 • gärningsperson(er)
 • brottsutsatt(a)
 • medföljande
 • förmöten
 • medlingen
 • avtal
 • dokumentbibliotek med mera

Verktyget omfattar även ett feedbacksystem där de inblandade parterna får möjlighet att anonymt lämna sina synpunkter till verksamheten.

Referens

”Jag och min arbetsgrupp tycker att systemet är mycket väl anpassat till vårt arbete och företaget är lyhörda för förändringsförslag och ev. tillägg i systemet.”

Christina Edlund AhrnholmSektionschef, Maria Ungdomsenhet Stockholm

Socialjouren

Det webbaserade verktyget för socialjourens arbete började användas under år 2011. Det första året blev det ett dagligt arbetsredskap i fler än 35 kommuner.

Verktyget för socialjouren har två huvudfokus. Det ena är att verksamheten enkelt och smidigt ska kunna registrera de insatser man gör, vilka åtgärder som genomförs samt hur mycket tid varje ärende tar. Det andra är att erbjuda ett smidigt sätt att skapa, lagra och överlämna dygnsrapporter.

Referens

"Bonigis statistikprogram för socialjourer har underlättat arbetet väsentligt. Det är mycket användarvänligt och det är lätt att snabbt ta ut statistik som ger en tydlig och överskådlig bild av vad vi jobbat med."

Inger StenlundEnhetschef, Nacka

Stödcentrum

Det webbaserade verktyget för verksamheter som arbetar med stöd till brottsutsatta har funnits sedan 2009 och är arbetsverktyget i mer än 30 kommuners verksamheter.

I verktyget hanteras ett stödcentrumärende från början till slut. Verktyget omfattar bland annat info om:

 • individen
 • brottet
 • arbetsinsatsens omfattning
 • typ av stöd
 • minnesanteckningar

Den statistik som automatiskt genereras skapar mycket goda förutsättningar för att utvärdera och specialanpassa den egna verksamheten efter de faktiska behoven. Verktyget omfattar även ett feedbacksystem där brukaren får möjlighet att anonymt lämna sina synpunkter till verksamheten.

Referens

”Verktyget kvalitetssäkrar stödcentrumverksamheter i landet… Alla verksamheter ska ha Bonigis verktyg!”

Ann HellströmerStödcentrum Nordväst

Ungdomstjänst

Det webbaserade verktyget för ungdomstjänstsamordnare är ett användarvänligt ärendehanteringssystem för att hantera samtliga delar inom ett ungdomstjänstärende. Så som:

 • schemaläggning
 • varningar
 • återrapportering
 • åklagare
 • SAV
 • Sms-påminnelser
 • dokumentbibliotek

Allt som registreras i ett ärende genererar statistik som bland annat underlättar vid utvärdering och som skapar goda förutsättningar för ytterligare kvalitetssäkring.

Verktyget omfattar även ett feedbacksystem där brukaren får möjlighet att anonymt lämna sina synpunkter till verksamheten.

Ca 1000 ungdomstjänstärenden hanteras i verktyget varje år.

Referens

”Det känns och märks att medarbetarna på Bonigi AB strävar efter att skapa ett optimalt verktyg för ungdomstjänsthandläggning och att de själva vet vad det handlar om.”

Patrik Eklöf, Samordnare Ungdomstjänst Göteborg

Nätverkslaget

Det webbaserade verktyget för nätverkslag är framtaget för att på ett enkelt och tydligt sätt strukturera ett nätverkslags arbete på ärendenivå. Det innehåller bland annat registrering av grundfakta, hantering av möten och dess deltagare, samordning samt hur mycket tid som läggs på ett ärende med mera.